Zarząd KNS IINiB UJ w roku akademickim 2014/2015

 

Opiekun Koła:

Dr Agnieszka Korycińska-Huras

 

Zarząd Koła:

Przewodnicząca: Gabriela Flis

Wiceprzewodnicząca: Martyna Rzymanek

Wiceprzewodnicząca: Katarzyna Krzewina