Wiedza Moja i Twoja

Dzielenie się wiedzą - to głowne założenie projektu Wiedza Moja i Twoja, nad którym obecnie pracujemy. W planach są spotkania i wykłady, jednak nie prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny czy wykładowców, ale przez studentów. Będą to panele prowadzone przez studentów INIB, którzy są absolwentami innych kierunków, lub zajmują się czymś interesującym i chcą podzielić się swoją wiedzą.

Pierwsze spotkanie pt. „Koncepcja osoby w filozofii Petera Singera" inaugurujące cykl poprowadził Jakub Bugajski, odbyło się ono we wtorek 8 stycznia.

Poniżej krótkie sprawozdanie z tego spotkania autorstwa Katarzyny Maj:

Wypowiedź Kuby koncentrowała się na początku na przekazaniu koncepcji „osoby" według Singera i cech, jakie są potrzebne, by dany byt ukonstytuować. Następnie przedstawione zostały przykłady, które dotyczyły głównie aborcji i eutanazji, czyli sytuacji, w których rozgraniczenie pomiędzy "osobą" a "człowiekiem" jest szczególnie istotne. Kolejnym krokiem było krótkie zarysowanie nurtu personalistycznego, by móc potem porównać obie koncepcje filozoficzne. Nurt personalistów jest związany głównie z religią chrześcijańską, która programowo sprzeciwia się aborcji i eutanazji. Wynika to z faktu przypisywania każdemu bytowi ludzkiemu wartości godności, dzięki której nabywa on status osobowy. Natomiast według Petera Singera aborcja jest dopuszczalna, gdyż nie wszystkich ludzi zalicza on do klasy "osób". Następnie wyróżnione zostały trzy rodzaje eutanazji: dobrowolna, niedobrowolna i adobrowolna. Struktura filozoficzna australijskiego etyka posiada podłoże empiryczne, co znajduje odbicie w jego poglądach antropologiczno-etycznych, w przeciwieństwie do koncepcji personalistów, w której podstawę stanowi teza przyrodzonej godności człowieka pochodzącej od Boga.

Po odczycie przyszła pora na pytania z sali, padło ich bardzo dużo. Miały również zróżnicowaną tematykę począwszy od sytuacji niepełnosprawnego dziecka poprzez nabywanie i możliwą utratę bycia osobą (uzależnione głównie od samoświadomości oraz preferencji), a skończywszy na pytaniu o szczęście jednostek i ogółu (norma utylitarystyczna).

Spotkanie było bardzo interesujące. W mojej ocenie wynikało to głównie z tego, że Singer nie podziela koncepcji filozofów chrześcijańskich (stawiających człowieka w centrum), jak również dlatego, że publiczność była pozytywnie usposobiona do prelegenta.