Projekt Polskie Biblioteki Cyfrowe

W latach 2011-2012 Koło Naukowe realizowało projekt pod nazwą Polskie Biblioteki Cyfrowe. Celem projektu było odwiedzenie różnych ośrodków zajmujących się digitalizowaniem zbiorów i poznanie specyfiki tworzenia cyfrowych kolekcji bibliotecznych. Projekt składał się z czterech części. Były to 3 wyjazdy: do Poznania, Katowic i Warszawy, oraz wizyta w krakowskiej Bibliotece Jagiellońskiej.

  • Pierwszy etap - Poznań miał miejsce w dniach 24-26.02.2011. Grupa członków Koła podczas tej intensywnej, trzydniowej wycieczki odwiedziła: Bibliotekę Uniwersytetu im.Adama Mickiewicza, Bibliotekę Raczyńskich, Bibliotekę Kórnicką PAN. Bardzo interesujące było też poznanie Pracowni Digitalizacji i Mikrofilmowania w Bibliotece Akademickiej, oraz spotkanie z twórczyniami pierwszego w Polsce repozytorium ściśle uczelnianego - AMUR. Członkowie zwiedzili muzea – Muzeum Instrumentów Muzycznych oraz Muzeum Historii Miasta Poznania oraz Ostrów Tumski. Szczegółowe sprawozdanie z wyjazdu można przeczytać w 18. numerze IBINACJI, relacja zdjęciowa znajduje się w Galerii.

 

 

 

  • Drugi etap projektu odbył się w Katowicach w dniu 21.04.2011r. Członkinie Koła dokładnie poznały i zwiedziły Bibliotekę Śląską, a w niej Społeczną Pracownię Digitalizacji. Dziewczyny odwiedziły też Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego. Więcej o tym wyjeździe można przeczytać w sprawozdaniu zamieszczonym w 19. numerze IBINACJI, a zdjęcia znajdują się w Galerii.

 

 

  • W kolejnym, trzecim etapie, mającym miejsce w Bibliotece Jagiellońskiej członkinie Koła miały okazję bliżej poznać procesy digitalizacji największej krakowskiej biblioteki. Pierwszą częścią był udział w konferencji pt. Opracowanie  czasopismukazujących się przed II wojną światową w kontekście ich publikacji w bibliotece cyfrowej, zorganizowanej przez BJ. Drugie spotkanie odbyło się w Oddziale Dokumentów Audiowizualnych BJ, gdzie członkowie mogli porozmawiać z pracownikami tego działu i przyjrzeć się jak przebiega proces obróbki cyfrowej dokumentów. Krótkie sprawozdanie z tego spotkania można przeczytać w 21. numerze IBINACJI.