Wykład otwarty Jakuba Bugajskiego "Koncepcja osoby w filozofii Petera Singera".

W dniu 08 stycznia na III Kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego został zapoczątkowany nowy cykl spotkań „Wiedza moja i Twoja". U podstawy tego cyklu był pomysł polegający na dzieleniu się wiedzą absolwentów innych kierunków, którzy studiują teraz z nami na INiBie (http://www.inib.uj.edu.pl, http://www.samorzad.uj.edu.pl). O wygłoszenie prelekcji na pierwszym spotkaniu został poproszony Jakub Bugajski, który studiował równolegle filozofię (http://www.iphils.uj.edu.pl ). Nasz kolega wybrał temat „Koncepcja osoby w filozofii Petera Singera".

Wypowiedź Kuby koncentrowała się na początku na przekazaniu koncepcji „osoby" według Singera i cech, jakie są potrzebne, by dany byt ukonstytuować. Następnie przedstawione zostały przykłady, które dotyczyły głównie aborcji i eutanazji, czyli sytuacji, w których rozgraniczenie pomiędzy "osobą" a "człowiekiem" jest szczególnie istotne. Kolejnym krokiem było krótkie zarysowanie nurtu personalistycznego, by móc potem porównać obie koncepcje filozoficzne. Nurt personalistów jest związany głównie z religią chrześcijańską, która programowo sprzeciwia się aborcji i eutanazji. Wynika to z faktu przypisywania każdemu bytowi ludzkiemu wartości godności, dzięki której nabywa on status osobowy. Natomiast według Petera Singera aborcja jest dopuszczalna, gdyż nie wszystkich ludzi zalicza on do klasy "osób". Następnie wyróżnione zostały trzy rodzaje eutanazji: dobrowolna, niedobrowolna i adobrowolna. Struktura filozoficzna australijskiego etyka posiada podłoże empiryczne, co znajduje odbicie w jego poglądach antropologiczno-etycznych, w przeciwieństwie do koncepcji personalistów, w której podstawę stanowi teza przyrodzonej godności człowieka pochodzącej od Boga.

Po odczycie przyszła pora na pytania z sali, padło ich bardzo dużo. Miały również zróżnicowaną tematykę począwszy od sytuacji niepełnosprawnego dziecka poprzez nabywanie i możliwą utratę bycia osobą (uzależnione głównie od samoświadomości oraz preferencji), a skończywszy na pytaniu o szczęście jednostek i ogółu (norma utylitarystyczna).

Spotkanie było bardzo interesujące. W mojej ocenie wynikało to głównie z tego, że Singer nie podziela koncepcji filozofów chrześcijańskich (stawiających człowieka w centrum), jak również dlatego, że publiczność była pozytywnie usposobiona do prelegenta.

Autor: Katarzyna Maj

Data opublikowania: 13.02.2013
Osoba publikująca: Karolina Dedio

XII Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa

Koło Naukowe Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zaprasza na XII Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową pt. „METODOLOGIA MIESZANA W NAUCE O INFORMACJI I INNYCH NAUKACH".

Konferencja odbędzie się 23 listopada 2015 r. w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ulicy prof. St. Łojasiewicza 4. W głównym obszarze naszych zainteresowań znajduje się w tym roku metodologia mieszana oraz jej wykorzystanie w nauce o informacji oraz w innych dyscyplinach.

Najlepsze referaty będą recenzowane, a następnie opublikowane.

więcej informacji: https://www.facebook.com/events/888491251230853/